Bidragssatser 

Bliv klogere på bidragssatser i denne artikel. Husk at du gratis og uforpligtende kan indhente banktilbud på din bankforretning her på siden. 

Bank Moerkegroen

Hvad Er Bidragssatser 

Bidragssatser er en form for gebyrer, som du betaler til dit realkreditinstitut for, at de administrerer dit realkreditlån. Dette er en løbende omkostning i forbindelse med dit lån, hvorfor det betales enten hver måned eller kvartal afhængig af din aftale. Der er flere faktorer, der har indflydelse på bidragssatsen, herunder lånetype, belåning og afdragsfrihed.   

Hvis vi ser nærmere på et realkreditlån som helhed, så du nemmere kan danne et billede af hvad bidragssatser har af betydning for låntager. For at kunne danne et realkreditlån, sælges obligationer med sikkerhed i den givne bolig. Hvis du optager dette lån, skal du betale renter for vedkommende, der har købt obligationerne. Ligeledes skal der også betales bidragssatser til realkreditinstituttet for, at de administrerer dette realkreditlån. Overordnet set vil bidragssatserne udgør omkring 50% af lånet samt 20% af ydelsen, hvis der afdrages på lånet. 

Vi kan også se nærmere på, hvad bidragssatserne bruges til. Først og fremmest benyttes bidragssatser til at dække finansielle omkostning i forbindelse med drift, herunder løn, eventuelle tab i forbindelse med lån og administration. Realkreditinstituttet bruger også bidragssatser fra dig og kunder til at opbygge en opsparing, som kan benyttes til dække mulige tab fra deres lån. Der vil naturligvis også være omkostninger i forbindelse med oprettelse af realkreditlånet mellem låntager og långiver, hvor bidragssatsen bliver brugt til at dække dem.

 

Sammenligning af bidragssatser 

Når du leder efter et billigt realkreditlån, så vær opmærksom på at bidragssatser har stor betydningen for prisen på dit lån. Der er også stor forskel på bidragssatser mellem realkreditinstitutterne, hvorfor du bør lave grundige sammenligner, inden du vælger en udbyder. 

For at få et bedre overblik over disse bidragssatser, kan du gå ind på hjemmesiderne for realkreditinstitutterne, hvor du vil kunne finde de aktuelle bidragssatser. Her vil du hurtigt kunne se sammenhængen mellem belåning og satsen - jo højere belåning, jo højere bidragssatser vil du modtage i forbindelse med dit realkreditlån. 

Men det er ikke kun bidragssatser, som du skal være opmærksom på, når du sammenligner realkreditlån. Du skal se nærmere på vurdering af din bolig, kursskæring og øvrige gebyrer og omkostninger. Lad os hurtigt gennemgå disse parametre, således du er bedre klædt på til at finde et billigt lån. 

I forhold til vurdering af din bolig, så har lånets størrelse i forhold til boligprisen indflydelse på bidragssatsen. Eftersom selve vurdering af din bolig kan variere meget mellem realkreditinstitutter, banker osv. er det vigtigt, at få flere til at vurdere boligen. Måske vil du få en belåning på 40% hos et realkreditinstitut og 60% belåning hos en anden, hvilket har stor effekt på bidragssatser og dermed også prisen for lånet. 

Kursskæring er en omkostning, der betales til realkreditinstituttet i form af fradrag i obligationskursen. Der vil blive opkrævet kursskæring ved følgende: 

  • udbetaling af realkreditlån 
  • refinansiering af korte rente lån og rentetilpasningslån 

Endelig er der øvrige gebyrer og omkostninger. Dette kan være aktuelt i sammenhæng med afdragsfrihed, hvilket vil afspejles i et tillæg eller eller en højere rente. 

 

Beregning af bidragssatser 

Bidragssatser bliver dannet på baggrund af forskellige parametre, hvorfor du vil kunne opleve forskellige bidragssatser hos de fire realkreditinstitutter. Ved udregning af bidragssatsen vil et realkreditinstitut blandt andet se på boligen værdi, belåning, låntype og afdragsfrihed. 

Boligens værdi 

  • Boligen værdi på nuværende tidspunkt er ret vigtigt, idet man belåningsgraden ud fra boligprisen og lånets værdi. Det er derfor altid vigtigt, at få flere vurderinger af boligen, da en højere vurdering af boligen resulterer i lavere belåning.      

Belåning

  • Når der snakkes belåning eller belåningsgrad refereres der til, hvor meget lånet udgår af boligprisen. Bidragssatsen vil være lavere med en belåning på 40% og højere ved en belåning på 60%.  

Låntype 

  • Skal lånet være med fast eller variabel rente. Lån med en variabel rente udgøre en større risiko og bankeren vil faktisk gerne have deres kunder til at vælge lån med fast rente, og de har derfor valgt at hæve bidragssatser for lån med en variabel rente.   

Afdragsfrihed

  • Ønsker kunden at betale af på lånet eller skal det være afdragsfrit? Bidragssatser bliver højere, hvis man vælger afdragsfrihed til lånet. 

 

Realkreditlån vs. banklån 

Folk vælger typisk at benytte et realkreditlån, når de skal finansiere deres boligkøb, da dette er den billigste løsning for dem. Til trods for at der inden for den næste tid har været en stigende hvad angår bidragssatser for realkreditlån, så er det stadig den billigste måde at finansiere et køb, hvis man sammenligner med et banklån.

Hvis du optager et banklån, vil du også skulle betale gebyrer, hvilket blot er et andet ord for bidragssatser. Ser vi nærmere på samlede udgifter i forbindelse med et realkreditlån, så er denne lånetyper stadig yderst konkurrencedygtig trods for den stigende pris. 

 

Kan man få fradrag for bidragssatser? 

Bidragssatsen er faktisk fradragsberettiget. Faktisk er næsten hele ydelsen til et realkreditlån fradragsberettiget! Den månedlige (eller per kvartal) består af betaling til renter, afdrag og bidragssatsen - her kan du få fradrag for både renter og satsen!

Hvis du har et realkreditlån, vil indberetningen af fradrag for to udgifter foregå automatisk gennem realkreditinstituttet. Eftersom både bidragssatser og renten er fradragsberettiget, vil disse blive fratrukket din skattepligtige indkomst, hvilket kort sagt betyder, at du ikke skal betale skat af udgiften til dem. 

 

Stigning inden for bidragssatser

Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende inden for bidragssatser. Undersøgelser viser en stigning på knap 177% af gebyrer i forbindelse med realkreditlån til boligkøb de seneste 5 år. Men det er ikke kun realkreditinstitutterne, som har hævet deres bidragssatser. Banker har ligeledes hævet deres gebyrer for banklån gennem de seneste år, hvilket har indflydelse på denne massive stigning.

Selvom det kan virke foruroligende, så er realkreditinstitutterne i deres fulde ret til at hæve og sænke bidragssatserne efter deres ønsker. Men for at overholder god etikette inden for finansielle verden, bliver bidragssatser ikke ændret vilkårligt. Ligeledes vil der være god begrundelser for væsentlige ændringer samt en varsel i god tid, således kunder kan tage stilling til deres bankforretning inden ændringen træder i kraft. 

En eventuel stigning i bidragssatser har stor indflydelse på kunder i realkreditinstitutterne, da deres realkreditlån bliver dyrere for hver eneste stigning. Der er dog flere ting, som kan gøres, hvis du oplever en kraftig stigning i dine bidragssatser. 

Du kan vælge at skifte realkreditinstitut, hvis dine nuværende bidragssatser er for høje i forhold til andre. Du kan altid undersøge markedet og se om du kan finde besparelser ved et af de andre realkreditinstitutter. Selve skiftet er forholdsvis enkelt - ligesom at skift bank

Inden du vælger at skifte til et andet realkreditinstitut, skal du overveje omkostningerne ved flytning af lån, eftersom det er dyre end et bankskifte. Ifølge Forbrugerrådet Tænk vil en flytning af lån til et nyt realkreditinstitut koste omkring 27.000 kroner. Så du bør have denne omkostning i tankerne, hvis du ønsker at skifte realkreditinstitut, idet det kan tage op mod et helt år, før din besparelse har gjort op for omkostningerne ved skiftet. Men hvis du ser på det store billede, så vil dit realkreditlån højst sandsynlig løbe de næste 30 år, hvormed ét år ikke udgør den store betydning. 

Du skal også huske, at dit nye realkreditinstitut også har frihed til at hæve deres bidragssats, og din besparelse kan derfor blive reduceret gennem lånets løbetid. Så det kan være svært at vurdere, hvorvidt et skift er det rigtige valg på lang sigt, men du kan altid starte med at indhente tilbud på realkreditlån, så du har et bedre billede af priserne på markedet. 

Hvis du oplever høje bidragssatser, er der også mulighed for rabat hos bankerne. Det kan måske virke forvirrende, når vi snakker om bidragssatser i forbindelse med realkreditlån, men bankerne har faktisk et tæt samarbejde med realkreditinstitutterne, hvori de tjener penge ved, at du optager et realkreditlån hos deres samarbejdspartnere. Og eftersom det er i deres bedste interesse, at du beholder dit realkreditlån med deres samarbejdspartner, kan du faktisk kræve rabat, hvis bidragssatserne stiger på dit lån. Så hvis du er en god kunde hos banken, har du mulighed for at forhandle, hvis dit realkreditinstitut hæver deres bidragssatser. 

En genvurdering af din bolig kan også være en måde, hvorpå du kan finde besparelser på dit realkreditlån. Som tidligere forklaret i denne artikel bliver bidragssatser bestemt efter lånets størrelse i forhold til boligprisen, hvormed en højere boligpris kan resultere i en lavere bidragssats. 

Realkreditinstitutterne benytter følgende spænd, når de skal fastlægge bidragssatser i forhold til belåning: 0-40%, 40-60% og 60-80%. Boligmarkedet ændre sig hele tiden, hvilket betyder at din bolig kan have oplevet en tilstrækkelig prisstigning til at reducere din belåningsgrad fra f.eks. 60-80% til 40-60% og dermed sænke bidragssatsen. En genvurdering af din bolig kan dog komme med en række gebyrer. Det er ligeledes ikke alle realkreditinstitutter, som giver dig mulighed for at genvurdere din bolig, mens andre lader en tredjepart stå for det, eksempelvis en bank eller ejendomsmægler. 

Husk at bank og realkreditinstitutter vurderer din bolig forskelligt, så det er altid en god idé at få flere øjne på sagen. Måske kan du få en meget højere vurdering et andet sted, hvormed du også kan optage et langt billigere realkreditlån. 

Endelig kan du også genoverveje din lånetype. Du kan tage en samtale med dit realkreditinstitut vedrørende mulighed om at omlægge dit nuværende lån til et mindre risikofyldt lån. Du kan bl.a. overveje at skifte fra afdragsfrit flexlån til et fastforrentet lån med afdrag, da denne løsning vil give dig en lavere bidragssats. Der er dog gebyrer i forbindelse med omlægning, så sørg for at dine besparelser overgår gebyrer, da ellers ikke vil give meget mening med en omlægning. Husk at tilrettelægge omlægningen med tidspunkterne for refinansiering, således det kan betale sig at omlægge et flexlån.        

 

Forhandling af bidragssatser

Som udgangspunkt kan du ikke forhandle bidragssatser ned i pris, men dette betyder ikke, at du ikke har mulighed for at forhandle dig frem til en bedre aftale med realkreditinstituttet, hvis du beslutter dig for at oprettelse eller omlægge et realkreditlån. Til trods for at du ikke kan forhandle prisen, hvad angår bidragssatser eller tinglysningsafgiften, vil du stadig kunne opnå en bedre prise ved at forhandle alle de andre gebyrer i forbindelse med realkreditlånet.

Du kan placere dig i en bedre forhandlingsposition ved at indhente tilbud fra andre realkreditinstitutter. Først og fremmest vil dette give dig overblik over priserne på markedet, herunder etableringsomkostninger og andre relevante gebyrer. Med kendskab til priserne på markedet, kan du måske bruge priser fra konkurrenter til at forhandle dig frem til bedre pris hos et andet realkreditinstitut. 

 

Hvem har de laveste bidragssatser

Det er stort set umuligt, at komme med et endeligt svar på hvem der har de laveste bidragssatser. Bidragssatser afhænger af flere faktorer, herunder lånetype, belåning og afdragsfrihed, hvorfor du finde op til 32 forskellige bidragssatser hos hvert realkreditinstitut. 

Det er også vigtigt at pointere, at samtlige realkreditinstitutter har en kombination, hvor de kommer frem til den billigste bidragssats. Det hele afhænger af hvordan man som kunde sammensætter sit realkreditlån i forhold lånetype, belåning og afdragsfrihed. Du kan måske starte finde en realkreditinstitut med den billigste bidragssats inden for en bestemt kombination, men selv mindre ændringer inden for blot én af disse faktorer, kan potentielt ændre bidragssatser fra den billigste til den dyreste. 

Med den store forskel inden for bidragssatser, er der altid grundlag for at indhente tilbud fra forskellige realkreditinstitutter. Du kan starte med at indhente tilbud gennem Bankbesparelse.dk. Her kan du hente banktilbud til dine behov helt gratis og uforpligtende. 

 

Bidragssatser og lånetyper 

Som du måske har fundet ud af ved at læse denne artikel, så dannes bidragssatser på baggrund af forskellige faktorer, hvorunder du bl.a. finder lånetyper. Hvis du vælger et sikret lån, såsom et fastforrentet lån med afdrag, så vil du overleve mindre bidragssatser end hvis du valgte et mere risikabelt lån. 

Men hvorfor er bidragssatserne lavere her end ved et afdragsfrit lån med en variabel rente? Det er faktisk for at skabe mest mulig stabilitet i den danske økonomi. Efter ønske fra Finanstilsynet, om at få danskerne til at tage de sikre lånetyper, har realkreditinstitutterne hævet bidragssatserne på de mere risikable lån, således låntager er mere motiveret til at vælge et fastforrentet lån med afdrag.